بارگذاري...
پیکسل پک2019-09-16T09:17:30+00:00

پیکسل پک

هنری فورد

بهتر است قبل از شناخت بیشتر پیکسل پک، صحبتمان را با سخنی تأمل برانگیز از هنری فورد در مورد تبلیغات آغاز کنیم :

شخص و یا مجموعه ای که برای کاهش هزینه ها تبلیغات خود را متوقف میکند، مانند فردی است که برای صرفه جویی در وقت ساعتش را متوقف میکند.

چرا…؟

چرا گاهی از تغییرات هراس داریم؟ چرا با دیدن یک فرایند خلاقانه، به ذوق می آیم اما برای داشتن آن می ترسیم؟ چرا خلاقیت و نو آوری را به چشم یک فرآیند هزینه آور نگاه میکنیم؟ چرا دست زدن به یک اقدام خلاقانه و متفاوت را بی ارزش قلم داد میکنیم و فکر میکنیم که فایده ای ندارد!؟

کلینیک تخصصی طراحی بسته بندی پیکسل پک

جملاتی از قبیل: حالا که چه؟ ، مگر کسی ارزش میدهد؟ و تمام اما و اگر ها باعث کند شدن ما در مسیر پر سرعت تبلیغات میشوند و زمانی که بخواهیم به سرعت استاندارد برسیم دیگر جایگاهمان متفاوت شده است.

ما با عنوان کلینیک تخصصی طراحی بسته بندی پیکسل پک، از سال 1394 وارد صنعت بسته بندی شده ایم. با دیدی متفاوت و آمیخته با خلاقیت. بازارها و نیازهایشان را بررسی کرده ایم و با بسیاری از صاحب نظران در کسب و کار مذاکره کرده و موانع را شناخته ایم. اینک در جایگاهی قرار داریم که میتوانیم با جرات، خود را یک مجموعه ی حرفه ای بنامیم و به مشتریان خود خدمات طراحی بسته بندی متفاوتی ارائه دهیم. سعی کردیم این تفاوت و خلاقیت را در راستای اهداف مشتری پیش برده و اجرا نماییم، اهدافی مانند تمایز با رقبا، حس بهتری به مخاطب رساندن، فروش بیشتر و ایجاد بازاری متفاوتتر.

امیدواریم در این مسیر درست، باهم هم مسیر باشیم و موفق.