شرکت بلت2019-09-19T08:40:43+00:00

توضیحات پروژه

شرکت ایرانی چینی بلت (Blatt)

شرکت بلت یک مجموعه ایرانی چینی است که در زمینه تولید مواد اولیه خوراکی در چین فعالیت میکند. مواد مربوطه را بصورت کیسه های 15 الی 25 کیلویی عرضه میکنند. وظیفه تیم طراحی پیکسل چک، طراحی گرافیکی به روی کیسه های ارائه شده از سوی مشتری بود که شما دوستان میتوانید در تصاویر مربوطه طرح های اجرا شده را مشاهده فرمایید.
پکیج انتخابی این مجموعه جهت طراحی بسته بندی خدمات گرین (Green) می باشد.