تجهیزات مراقبتی دهان و دندان2019-12-08T08:16:07-01:00

توضیحات پروژه

تجهیزات مراقبتی دهان و دندان

تیم طراحی پیکسل پک برای ورود به بازار هدفهای مشخص شده، طرح ها و ایده های متفاوتی را اجرا و به نمایش میگذارند. طرح اجرا شده یک بسته بندی خلاق است که پزشکان دندانپزشک و مراکز درمانی دهان و دندان می توانند به بیماران و مراجعین خود جهت مراقبت های بعد از درمان ارائه دهند. طرح فوق در تاریخ تیرماه 1396 اجرا گردیده.
دسته بندی این طرح در پکیج خدمات طراحی گلد پلاس (Gold Plus) قرار گرفته است.