پک روسری2019-09-19T08:04:52+00:00

توضیحات پروژه

پک روسری

تیم طراحی پیکسل پک برای ورود به بازار هدفهای مشخص شده، طرح ها و ایده های متفاوتی را اجرا و به نمایش میگذارد. طرح اجرا شده، یک بسته بندی خلاق است که تولیدکنندگان روسری میتوانند از آن استفاده کنند. طرح فوق در تاریخ خرداد 1397 اجرا گردیده.
دسته بندی این طرح در پکیج خدمات طراحی گلد (Gold) قرار گرفته است.