شرکت بازرگانی شبیهی2019-09-19T08:17:22+00:00

توضیحات پروژه

شرکت بازرگانی شبیهی

برنج ایرانی یکی از محصولات با کیفیت کشورمان است که به کشورهای مختلف صادر میگردد. شرکت بازرگانی شبیهی در یک پروسه زمانی و بصورت آزمایشی اقدام به صادرات برنج ایرانی به کشورهای اروپایی کرده که تیم طراحی پیکسل پک وظیفه طراحی گرافیکی روی بسته بندی ارائه شده از سوی مشتری را به عهده داشتند. طرح فوق  در تاریخ اسفندماه 1396 اجرا و به تایید مشتری رسیده است.
پکیج انتخابی این مجموعه جهت طراحی بسته بندی خدمات گرین (Green) می باشد.