تن ماهی تحفه2019-09-19T08:19:20+00:00

توضیحات پروژه

تن ماهی تحفه

این مجموعه یکی از برندهای محبوب بین رقبای خود است. طعم های متفاوت در تن ماهی تحفه این مجموعه را با دیگر رقبای خود متمایز کرده است. در اواسط سال 1397 مذاکره ای با این مجموعه داشتیم که قرار به آن شد بسته بندی ای طراحی کنیم که چهار طعم متفاوت در آن تعریف شود و در فروشگاه ها به فروش برسد. ویژگی هایی که می بایست در این طرح رعایت می شد، جایگیری مناسب تن ماهی ها در بسته بندی، قالب حمل بودن بسته بندی و تفاوت در نوع عملکرد بسته بندی بود. در نهایت 2 مدل متفاوت به این مجموعه ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت.
پکیج انتخابی این مجموعه جهت طراحی بسته بندی خدمات گلد پلاس (Gold Plus) می باشد.