کارکردهای بسته بندی و سطوح مختلف آن

کارکردهای بسته بندی و سطوح مختلف آن

موارد قابل توجه در این زمینه شامل:

  • دربرگیری کالا
  • محافظت/ نگهداری
  • انتقال
  • اطلاع رسانی/ فروش

هنگام بحث در مورد این مسئله، باید توجه داشت که بسته بندی دارای سطوح متفاوتی است:

بسته بندی اولیه:

اولین لایه برای پیچیدن و نگهداری کالا، این لایه کالا را بدون واسطه دربر می گیرد.

بسته بندی ثانویه:

لایه ای برای پیچیدن و نگهداری بسته بندی اولیه.

بسته بندی توزیع:

لایه ای برای پیچیدن و نگهداری که هدف اولیه از بکارگیری آن محافظت از محصول در خلال توزیع و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای جابجایی کالا می باشد.

واحد بار:

تعدادی بسته بندی توزیع که به منظور جابجایی مکانیکی، انبارداری و حمل و نقل چنان در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که یک واحد مجزا را تشکیل می دهند.

بسته بندی مصرفی:

نوعی بسته بندی است که در نهایت به عنوان یک واحد کالای فروش از یک محل فروش به دست مشتری می رسد.

بسته بندی صنعتی:

نوعی بسته بندی است که برای تحویل کالا از یک تولیدکننده به تولیدکننده دیگر به کار می رود. بسته بندی صنعتی معمولاً، ولی نه همیشه، حاوی محصولی است که باید تحت عملیات بعدی قرار گیرد.

کارکردهای اصلی بسته بندی، بسته به سطح یک بسته بندی خاص و مقصد درنظر گرفته شده برای آن، دارای درجات اهمیت متفاوتی هستند.

بسته بندی ثانویه، که یک جعبه مقوایی است، نوعی محافظت فیزیکی ایجاد کرده  و بسته بندی است که جهت اطلاع رسانی به مشتری و ایجاد انگیزه برای خرید به کار می رود. دست آخر نیز، این بسته بندی ها به شکل یک بار واحد بسته بندی می‌شوند، که کارکرد اصلی آن تسهیل در حمل و نقل توزیع است.

عموماً کارکرد های اطلاع رسانی/ فروش نقش کم اهمیتی تری در بسته بندی های صنعتی بازی می کنند.

2020-01-22T12:32:49-01:00